Psychotherapie is een effectieve gespreksbehandelmethode voor psychische stoornissen en problemen. Lichaamsgerichte psychotherapie erkent tevens het lichaam als belangrijke ingang voor onderzoek en heling.

Postuur, lichaamshouding en lichaamssensaties geven belangrijke informatie over vaak onbewuste gedragspatronen en mentale gedachten en overtuigingen. Het geeft ook ingang tot het werken met kwetsuren opgedaan als jong kind en ingang tot diep ingewortelde gedragspatronen en andere klachten die niet of nauwelijks via het denkende brein te behandelen zijn.

Lichaamsgerichte psychotherapie (Integrated Psychotherapy) – zoals gedoceerd bij Bodymind Opleidingen – heeft haar wortels in het lichaamswerk uit de jaren ’70. Vanaf begin deze eeuw is de lichaamsgerichte benadering sterk beïnvloed door nieuwe ontwikkelingen binnen de psychotherapie, zoals de hechtingstheorie, het werken met trauma en de neuropsychologie. Daarmee is een rijke, geïntegreerde benadering ontstaan.

Het helpt je antwoorden te vinden op vragen en verlangens. Leidende gedachte is dat problemen vaak te maken hebben met overlevingsstrategieën en loyaliteiten die stammen uit onze kindertijd. De strategieën of loyaliteiten hebben je ooit ten dienste gestaan, terwijl deze nu kunnen leiden tot zeer vervelende klachten, zowel emotioneel als lichamelijk. Meer bewustzijn op je gedachten en handelen zal verlichting en verandering in je leven brengen.

De begeleiding is op de cliënt afgestemd, en afhankelijk van de hulpvraag worden de verschillende behandelmethodieken ingezet. De methodieken waar ik mee werk zijn,

• Bewuste, inzichtgevende communicatie
• Ademwerk
• Bio Energetica
• Karakterstijlen
• Bodydrama
• Groepsdynamica
• Systemisch Werk
• EMDR

Het vraagt de nodige moed, kracht en nieuwsgierigheid om moeilijkheden onder ogen te zien en het is mijn taak de cliënt hier in te ondersteunen; de cliënt uit te nodigen een nieuwe beweging te maken, en de verhouding draagkracht / draaglast in het oog te houden. Ondersteuning in het werk vind ik bij beroepsvereniging SBLP en in supervisie, intervisie en de jaarlijkse bijscholingen.