De behandelmethodieken zijn gestoeld op mijn scholing bij Bodymind Opleidingen (Integrated Psychotherapy) en het Systemisch Werk.

Bewuste communicatie
Ervaar je de nodige tijd en ruimte om je verhaal te vertellen? Voel je je gezien en gehoord? Voorwaarde tot een geslaagde sessie is de ervaring van veiligheid en vertrouwen; de aanwezigheid en compassie van de begeleider, en de moed en nieuwsgierigheid van de client. Het verwoorden van gevoelens en ervaringen in een luisterende omgeving kan simpelweg helend zijn. Inzichten en een nieuw bewustzijn kunnen zich spontaan aandienen. Waar nodig wordt de client uitgenodigd ervaringen in contact te brengen en te experimenteren met nieuw gedrag. Wat ervaar je als je je openstelt voor een ander, je emoties laat zien of je grenzen aangeeft?

Bio-energetica
Volgens de theorie van de Bio-energetica worden negatieve levenservaringen in de vorm van spierspanning ‘opgeslagen’ in het lichaam, wat leidt tot minder beweeglijkheid, een moeizamere ademhaling en verstoorde energiestroom. Het raakt aan je gemoedsstemming, vitaliteit, levenslust en zelfvertrouwen.
Door lichaamsgerichte oefeningen word je je meer bewust van wat je lichaam je te vertellen heeft. In een sessie kan het behulpzaam zijn om de gronding en de doorstroming van het lichaam wat te versterken. Bio-energetica levert een scala aan oefeningen die heel gericht kunnen worden ingezet voor de voeten, het bekken, de nek et cetera.

(Reichiaans) Ademwerk
Veel mensen houden hun adem als het ware in. Door meer voluit te ademen krijg je meer energie. (Reichiaans) Ademwerk helpt je je lichamelijke blokkades te verkennen en los te laten. Je komt in contact met diepere emoties en wordt uitgenodigd ze tot uiting te brengen. Na verloop van tijd zul je merken dat je meer adem tot je kunt nemen, met als beloning een rijker gevoelsleven en een toename van vitaliteit en spontaniteit.

Bodydrama
Een werkvorm waarin Gestalt, ontwikkelt door Fritz Perls, en Psychodrama, ontwikkelt Jacob Moreno, samenkomen. Via sculpten, rollenspel en kleine opstellingen worden interne belevingen en dynamieken ge-externaliserend en zichtbaar gemaakt.

Karakterstijlen
Het model van de vijf karakterstijlen, zoals ontwikkelt door Wilhelm Reich en Alexander Lowen, is het diagnostisch kader van waaruit ik werk.De vijf karakterstijlen zijn fragmentatie, oraliteit, opgetildheid, samengedruktheid en rigiditeit. In het model van de vijf karakterstijlen is kennis van symbiose en narcisme geïntegreerd.

Een karakterstijl heeft een psychische en een lichamelijke component en geeft inzicht in hoe we bedreigende situaties overleven. Het vertelt over hoe je je positioneert in de wereld, over wat je denkt, hoe je relateert en welke je gevoelens je toestaat of wegdrukt. Het toont zich in je lichaamsbouw en het toont zich in spierspanningen.

Groepsdynamica
Groepsdynamica gaat over de processen die zich in een groep afspelen en de mogelijke interventies. Belangrijk is de context van de groep en de wederzijdse beïnvloeding. Wat is de invloed die we op elkaar uitoefenen en wat is de rol die je gebruikelijk inneemt? Ben je de knuffelbeer, het buitenbeentje of eerder de informele leider? Hoe is het voor je om te oefenen met een andere groepsrol? In de meeste gevallen is onze voorkeursrol terug te leiden tot de rol die je had in het gezin waarin je bent opgegroeid (of andere groepssamenstelling).

Systemisch Werk
Onze familie, ons systeem van herkomst, is van doorslaggevende invloed op onze (over)leefpatronen en ons welzijn. De vaak ingewikkelde wetten en regels die binnen het familiesysteem gelden, werken onbewust in ons door. Systemisch Werk is een methode om verborgen dynamieken helder te krijgen en verstrikkingen op te lossen.