Ik ben aangesloten bij beroepsvereniging SBLP welke een klachtenregeling heeft en ben volgens wettelijke verplichting aangesloten bij WKKGZ Geschillenregeling CAM COOP. Bij geschillen is het verzoek om dit eerst met mij te bespreken. Als we er samen niet uitkomen, kun je schriftelijk een klacht indienen bij de Klachtencommissie van beroepsvereniging SBLP. Wanneer de klachten- en geschillenregeling niet (meer) volstaat, kan een beroep worden gedaan op het tuchtrecht TCZ (Tuchtrecht Complementaire Zorg).

Informatie over het klachtenreglement van SBLP vind je hier, SBLP

Informatie over de klachtenregeling CAM COOP vind je hier, CAM COOP

Informatie over het tuchtrecht vind je hier, TZC