Ik ben acht jaar oud en breng de woensdagmiddagen door bij de kinderpsychiater. Er heeft een vorm van kortsluiting in mijn hoofd plaatsgevonden. Ik ben angstig en emoties overweldigen me. Het gaat over mezelf en het gaat over het familiesysteem. De ruimte voor kwetsbaarheid en de nodigde betrokkenheid en bedding zijn ontoereikend. Er is schaamte, zelfveroordeling, ik voel me niet verbonden en trek me terug.

Een leven lang zoek ik naar houvast en grond onder mijn voeten. Naar de rust om te leren, te groeien en tot wasdom te komen. Ik zoek naar wortels en raak ingewikkeld, met in mijn hoofd een wirwar aan ideeën, verwachtingen, angsten en onderdrukte verlangens.

Het is 2007, ik ben 37 jaar. Ik leef uit een koffer en verdien geld met het organiseren van internationale filmfestivals. Ik woon op Kreta, in Stockholm, Sarajevo, Boekarest, Cluj-Napoca en Warschau. Ik kan de slaap niet vatten, mijn lijf is uitgeput en na drie sessies stelt een psycholoog de vraag, ‘wil je wel echt slapen?’ De vraag komt aan als een mokerslag. Ik blijf haar het antwoord schuldig; ik weet dat ik het niet weet en staak de strijd met mezelf.

Ik voorvoel dat ik mijn heil dichter bij mijn geboortegrond kan vinden en kom in aanraking met Bodymind opleidingen in Rotterdam. Ik neem deel aan een introductieworkshop en start de opleiding. De eerste jaren vlieg ik geregeld van ver om een opleidingsblok te volgen. De laatste opleidingsjaren heb ik enkel zeven minuten te fietsen. Met dank aan wat ik leer, ervaar en toe uitgenodigd wordt, geraak ik langzaam meer thuis, in mezelf en in de wereld.

Stilaan groeit ook het besef dat het therapeutschap me ligt en een prachtig vak is. Met Lichaamsgerichte psychotherapie heb ik een werkvorm gevonden waar mee ik uit de voeten kan en waar mee ik recht doe aan mijn waarnemingen en vaardigheden. Het is een voorrecht met anderen de diepte in te duiken, op onderzoek te gaan en te bewegen naar authenticiteit en levendigheid. Ik verwonder me keer op keer over de rijkdom van ons lichaam, onze emoties en onze verbeelding, en ik ben dankbaar dat ik dit mag delen met anderen. De weg ligt open, ik ben op reis.