Psychotherapie is een effectieve gespreksbehandelmethode voor psychische stoornissen en problemen. Integrated Psychotherapy erkent tevens het lichaam als belangrijke ingang voor onderzoek en heling.

Postuur, lichaamshouding en lichaamssensaties geven belangrijke informatie over vaak onbewuste gedragspatronen en mentale gedachten en overtuigingen. Het geeft ook ingang tot het werken met kwetsuren opgedaan als kind in de preverbale fase (van voor de geboorte tot het moment dat de eerste woorden worden gesproken) en ingang tot diep ingewortelde gedragspatronen en andere klachten die niet of nauwelijks via het denkende brein te behandelen zijn.

Integrated Psychotherapy – zoals gedoceerd bij Bodymind Opleidingen – omvat kernvakken als Reichiaans Ademwerk, Bio-energetica en Karakteranalyse, en heeft haar wortels in het lichaamswerk uit de jaren ’70. Vanaf begin deze eeuw is de lichaamsgerichte benadering sterk beïnvloed door nieuwe ontwikkelingen binnen de psychotherapie, zoals de hechtingstheorie, het werken met trauma en de neuropsychologie. Daarmee is een rijke, geïntegreerde benadering ontstaan.

Na vijf jaar opleiding en vier jaar assisteren bij Bodymind Opleidingen is de werkwijze en materie onder mijn huid gekropen en durf ik te vertrouwen op de eigen waarneming en handeling. Een therapiesessie ervaar ik als een dans tussen cliënt en therapeut. Een dans ook tussen het verlangen en de angst van de cliënt, waarbij dat wat nodig is zich in vertrouwen in een voor de cliënt gepast tempo mag ontvouwen.

Het vraagt moed, kracht en nieuwsgierigheid om moeilijkheden onder ogen te zien, en ik ervaar het als mijn taak de cliënt hier in te ondersteunen; de cliënt uit te nodigen een nieuwe beweging te maken en de verhouding draagkracht/draaglast in het oog te houden.

Ondersteuning in het werk vind ik bij beroepsvereniging SBLP en in supervisie, intervisie en de jaarlijkse bijscholingen.