Je ervaart fysiek ongemak. Je verlangt naar meer vitaliteit, ontspanning of zelfvertrouwen. Je mist zingeving en richting in je leven. Dit alles kan beweegreden zijn om te kiezen voor lichaamsgerichte psychotherapie. Mogelijk herken je jezelf in een van de volgende thema’s,

• je hebt lichamelijke klachten als hoofd-, rug- en buikpijn
• je slaapt moeilijk in of het lukt je niet om door te slapen
• je voelt je overbelast, verward of depressief
• je voelt je onzeker en je leeft met de gedachte dat ‘het’ er niet is voor jou
• angstgevoelens, wrok of verdriet overheersen
• je wordt gekweld door schaamte- of schuldgevoelens
• er is onvrede over de werksituatie
• er spelen relationele of seksuele problemen
• je bent geconfronteerd met een verlies of andere ingrijpende gebeurtenis
• je voelt je eenzaam en verlangt naar meer verbondenheid
• je verlangt naar meer levendigheid en spontaniteit

Zo wat voorbeelden.

Lichaamsgerichte psychotherapie helpt je je eigen antwoorden te vinden op je vragen en verlangens. Leidende gedachte is dat problemen vaak te maken hebben met overlevingsstrategieën en loyaliteiten die nog stammen uit onze kindertijd. De strategieën of loyaliteiten hebben je ooit ten dienste gestaan, nu als volwassene kunnen ze echter tot heel vervelende klachten leiden, zowel emotioneel als lichamelijk. Meer bewustzijn op je gedachten en handelen van nu kan reeds de nodige verlichting en verandering in je leven brengen.

De begeleiding is op de client afgestemd, en afhankelijk van de hulpvraag kunnen er verschillende behandelmethodieken worden ingezet. De methodieken waar ik mee werk zijn,

• Bewuste communicatie
• (Reichiaans) ademwerk
• Bio Energetica
• Karakterstijlen
• Bodydrama (een synthese van psychodrama en gestalt)
• Groepsdynamica
• Systemisch Werk